9 vấn đề hiểu sai của người Mỹ về giáo dục STEM

Một nghiên cứu có tên “Gaps In Understanding” (khoảng trống giữa cách hiểu) của Viện Frameworks đã chỉ ra 9 vấn đề hiểu sai của người Mỹ về giáo dục STEM.

Nghiên cứu được thực hiện dựa trên 4 mảng: Khảo sát, phỏng vấn, thử nghiện, viết bài và phân tích tài liệu.

Cơ sở nghiên cứu là 15 cuộc phỏng vấn với các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực giáo dục STEM; 20 cuộc phỏng vấn với người Mỹ ở bốn tiểu bang: Tennessee, California, New Hampshire và Pennsylvania; Cuộc điều tra với 6.200 người Mỹ; 238 bài báo được viết và phân tích; 176 tài liệu từ 22 tổ chức STEM được phân tích,…

(Nghiên cứu về Gaps In Understanding của viện Frameworks)

Để chúng ta hiểu rõ, sâu sắc hơn về giáo dục STEM, có cái nhìn về giáo dục STEM như những chuyên gia, sau đây tôi sẽ chia sẻ ngắn gọn kết quả của cuộc nghiên cứu:

Trong giáo dục STEM, “Gaps In Understanding” (khoảng trống trong hiểu biết) cũng xuất hiện giữa cách hiểu của các chuyên gia và cộng đồng địa phương đó hay cụ thể là người Mỹ, 9 vấn đề đó là:

(9 sai lầm trong cách hiểu của người Mỹ về giáo dục STEM)

Gap 1: STEM là Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật và Toán học so với STEM là Khoa học.

Trong khi các chuyên gia coi STEM là 4 lĩnh vực theo cách tiếp cận liên ngành, nhiều người Mỹ đánh đồng STEM với khoa học và tập trung vào giáo dục khoa học và bỏ quên môn học STEM khác.

Hay nói cách khác, nhiều người Mỹ chỉ hiểu một mặt và coi giáo dục STEM là “Science” – khoa học.

Gap 2: Mối quan hệ giữa các ngành.

Các chuyên gia hiểu giáo dục STEM là liên môn, liên ngành. Nhiều người Mỹ thiếu hiểu biết về các mối liên kết này, phần lớn xem các môn học STEM là các môn riêng biệt.

Gap 3: Thời gian

Các chuyên gia khuyên rằng không bao giờ là quá sớm để trẻ em học tất cả các môn học STEM. Mặt khác, người Mỹ thông thường cho rằng toán cơ bản có thể được dạy ở trường tiểu học, nhưng các môn STEM khác, và đặc biệt là kỹ thuật, không nên được giới thiệu cho đến khi học sinh vào trường trung học hoặc xa hơn.

Gap 4: Toán học. Phương pháp học tập dựa trên yêu cầu so với phương pháp bảng đen truyền thống

Trong khi các chuyên gia xem toán học phù hợp với cùng một cách tiếp cận thực tiễn, kinh nghiệm để học phù hợp với các môn học STEM khác, nhiều người Mỹ cho rằng toán học nên được dạy bằng phương pháp bảng đen và học vẹt truyền thống.

Liên quan đến vấn đề này, các chuyên gia coi toán học là một công cụ để hiểu thế giới và ngôn ngữ của khoa học và kỹ thuật, trong khi công chúng có xu hướng xem nó như một kỹ năng cấp thấp, rời rạc cần thiết để cân bằng sổ sách hoặc tính toán mẹo.

Gap 5: Công nghệ

Đối với các chuyên gia, công nghệ là một lĩnh vực chủ đề quan trọng, công nghệ là tất cả các loại hệ thống và công cụ do con người tạo ra để đáp ứng nhu cầu của mọi người, bao gồm kiến ​​thức và kỹ năng liên quan đến các môn học STEM khác và quan trọng theo cách riêng của họ.

Mặt khác, nhiều người Mỹ đánh đồng công nghệ với các sản phẩm tiêu dùng và giải trí, họ lo lắng rằng công nghệ làm suy yếu các mối quan hệ xã hội, làm học sinh mất tập trung và đe dọa việc học.

Gap 6: Kết quả

Kỹ năng cấp cao so với kiến ​​thức cụ thể. Mặc dù các chuyên gia nhấn mạnh vai trò của giáo dục STEM trong việc phát triển các kỹ năng tư duy phê phán cấp cao, nhưng các kỹ năng này phần lớn không có trong tư duy công cộng, vì người Mỹ bình thường tập trung vào kiến ​​thức địa phương mà học sinh học từ các môn học cụ thể.

Gap 7: Sự tham gia của công dân

Mục đích cốt lõi so với lợi ích vô thức. Theo các chuyên gia, mục đích chính của giáo dục STEM là cho phép người Mỹ hiểu rõ hơn các vấn đề xã hội và khoa học, nhưng nhiều người hiếm khi nghĩ đến sự tham gia của công dân và lợi ích tập thể liên quan khi thảo luận về giáo dục STEM và tập trung hơn vào lợi ích tài chính cá nhân học STEM.

Gap 8: Kiến thức và thâm niên giảng dạy

Các chuyên gia nhấn mạnh kinh nghiệm và thâm niên giảng dạy là chủ đủ để giáo viên giảng dạy về STEM. Ngoài thâm niên cần có cả kiến thức về giáo dục STEM. Ngược lại, cộng đồng lại cho rằng giáo viên chỉ cần có thâm niên giảng dạy là có thể dạy STEM hiệu quả.

Gap 9: Nhiều người quy chụp STEM chỉ phù hợp với một số học sinh

Các chuyên gia quan niệm các chương trình STEM là có lợi cho tất cả trẻ em. Ngược lại, nhiều người nghĩ rằng các chương trình tập trung vào STEM – đặc biệt là khoa học, công nghệ và kỹ thuật, nhưng cũng là toán nâng cao – chỉ phù hợp với những học sinh có tài năng tự nhiên trong các môn này, vì họ cho rằng khả năng học STEM thành công là văn hóa bẩm sinh và do đó không thể thay đổi.

Trên đây là 9 vấn đề hiểu sai của người Mỹ về giáo dục STEM. Chúng ta nên tham khảo để tránh cái nhìn phiến diện, chủ quan cá nhân về giáo dục STEM. Việc hiểu đúng giáo dục STEM sẽ giúp chúng ta triển khai giáo dục STEM một cách có hiệu quả và đạt được kết quả tốt.

Tiến Đạt (tổng hợp)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *