Tiêu chuẩn NGSS là gì?

Tiêu chuẩn NGSS là gì?

NGSS là từ viết tắt của Next Generation Science Standards. Được hiểu là các tiêu chuẩn khoa học thế hệ mới.

NGSS là một nỗ lực đa quốc gia tại Hoa Kỳ để tạo ra các tiêu chuẩn giáo dục mới là “Giàu nội dung và thực hành, được sắp xếp logic, mạch lạc, chặt chẽ giữa các ngành và các khối học nhằm cung cấp cho học sinh một nền giáo dục khoa học chuẩn hóa quốc tế”.

(Hình 1: Tiêu chuẩn khoa học thế hệ mới)

Tiêu chuẩn khoa học thế hệ mới (NGSS) dựa trên “Khung giáo dục khoa học 12”. NGSS được phát triển bởi Hiệp hội Giáo viên Khoa học Quốc gia, Hiệp hội Tiến bộ Khoa học Hoa Kỳ, Hội đồng Nghiên cứu Quốc gia.

NGSS cải thiện giáo dục khoa học thông qua học tập 3 chiều: Khái niệm xuyên suốt, thực hành khoa học và kỹ thuật, ý tưởng cốt lõi. Mọi tiêu chuẩn NGSS sẽ đáp ứng đầy đủ 3 khía cạnh này.


(Hình 2: 3 Khía cạnh của NGSS)

Khái niệm xuyên suốt

Hội đồng nghiên cứu quốc gia (NRC) mô tả khái niêm xuyên suốt là những khái niệm vượt qua ranh giới ngành, có giá trị giải thích trong phần lớn lĩnh vực khoa học và kỹ thuật.

Các khái niệm xuyên suốt cung cấp cho học sinh một khung tổ chức để liên kết kiến ​​thức từ các ngành khác nhau thành một cái nhìn bao quát, mạch lạc, dựa trên cơ sở khoa học về thế giới.

Theo NGSS, khái niệm xuyên suốt giúp cho học sinh khám phá các kết nối trên bốn lĩnh vực khoa học bao gồm: Khoa học Vật lý, Khoa học Đời sống, Khoa học Trái đất và Không gian và Thiết kế Kỹ thuật.

Những khái niệm xuyên suốt là: Mẫu; Nhân quả; Tỷ lệ, tỷ lệ và số lượng; Hệ thống và mô hình hệ thống; Năng lượng và Vật chất; Cấu trúc và chức năng; và Ổn định và Thay đổi.

(Hình 3: Những khái niệm của khái niệm xuyên suốt)

Thực hành khoa học và kỹ thuật

Thực hành khoa học và kỹ thuật mô tả các hành vi mà các nhà khoa học tham gia khi họ điều tra và xây dựng các mô hình và lý thuyết về thế giới tự nhiên và tập hợp chính của các thực hành kỹ thuật mà các kỹ sư sử dụng khi họ thiết kế và xây dựng các mô hình và hệ thống.

NGSS giải thích việc sử dụng “Thực hành” khoa học và kỹ thuật thay bằng “kỹ năng” vì: “Chúng tôi sử dụng thuật ngữ thực hành thay vì một thuật ngữ như kỹ năng để nhấn mạnh rằng tham gia điều tra khoa học không chỉ đòi hỏi kỹ năng mà còn cả kiến ​​thức cụ thể cho từng thực hành.

Học sinh tham gia vào các thực hành để xây dựng, đào sâu và áp dụng kiến ​​thức của họ về các ý tưởng cốt lõi và các khái niệm xuyên suốt.


(Hình 4: 8 thực hành khoa học và kỹ thuật mà Khung xác định là cần thiết cho tất cả học sinh)

Ý tưởng cốt lỗi (DCI)

NRC định nghĩa các ý tưởng cốt lõi là những ý tưởng tập trung vào giáo trình, hướng dẫn và đánh giá khoa học của K12 về các khía cạnh quan trọng nhất của kiến ​​thức nội dung khoa học.

Theo NGSS, Ý tưởng cốt lõi (DCI) là những ý tưởng chính trong khoa học có tầm quan trọng rộng lớn hoặc trên nhiều ngành khoa học hoặc kỹ thuật. Những ý tưởng cốt lõi được nhóm lại trong bốn lĩnh vực sau: Khoa học Vật lý, Khoa học Đời sống, Khoa học Trái đất và Không gian và Kỹ thuật.

Để được coi là cốt lõi, các ý tưởng cần đáp ứng ít nhất hai trong số các tiêu chí sau và lý tưởng nhất là cả bốn:

  • Có tầm quan trọng rộng lớn trên nhiều ngành khoa học hoặc ngành kỹ thuật hoặc là một khái niệm tổ chức chính của một ngành học duy nhất;
  • Cung cấp một công cụ chính để hiểu hoặc điều tra các ý tưởng phức tạp hơn và giải quyết các vấn đề;
  • Liên quan đến lợi ích và kinh nghiệm sống của sinh viên hoặc được kết nối với các mối quan tâm xã hội hoặc cá nhân đòi hỏi kiến ​​thức khoa học hoặc công nghệ;
  • Có thể dạy và học được qua nhiều lớp với mức độ sâu sắc và tinh tế.

(Hình 5: Các tiêu chuẩn của ý tưởng cốt lỗi)

Lưu ý

Tiêu chuẩn khoa học thế hệ mới (NGSS) là tiêu chuẩn nội dung khoa học của K 12. Các tiêu chuẩn đặt kỳ vọng cho những gì học sinh nên biết và có thể làm. NGSS được các tiểu bang (Mỹ) phát triển để cải thiện giáo dục khoa học cho tất cả học sinh.

Mục tiêu của NGSS là tạo ra một bộ tiêu chuẩn khoa học K12 dựa trên nghiên cứu, cập nhật. Các tiêu chuẩn này cung cấp cho các nhà giáo dục các tiểu bảng (Mỹ) sự linh hoạt để thiết kế các trải nghiệm học tập trong lớp nhằm kích thích lợi ích của học sinh trong khoa học và chuẩn bị cho họ vào đại học và nghề nghiệp.

NGSS không phải là một chương trình giảng dạy. NGSS chỉ là “Tiêu chuẩn”. NGSS là một loạt các mục tiêu và thực tiễn tốt nhất nhằm thông báo, hướng dẫn khoa học cho giáo viên, chứ NGSS không phải là một bộ kế hoạch bài học, một danh sách các sách giáo khoa bắt buộc hoặc một bộ sưu tập các bài kiểm tra.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *