KHUNG CHƯƠNG TRÌNH DOSTEM

 

Tháng

Tên chủ đề

Số buổi học

Tháng 8

Mùa thu

02 buổi

Động vật

Tháng 9

Tựu trường

04 buổi

Quốc khánh

Trung thu

Quốc tế hàng hải

Tháng 10

Mùa đông

04 buổi

Sáng tạo

Tháng 11

Khoa học và nghệ thuật

04 buổi

Nhà giáo Việt Nam

Tháng 12

Y tế

04 buổi

Cải thiện nơi chúng ta sống và làm việc

Giáng sinh

Tháng 1

Mùa xuân

04 buổi

Xây dựng

Tháng 2

Tết cổ truyền

03 buổi

Thực phẩm

Tháng 3

Khám phá

04 buổi

Tháng 4

Phát minh và thiết kế

04 buổi

Tháng 5

Mùa Hè

02 Buổi